Uspješno proveden projekt ICM Oppidum

„Informacija, edukacija, savjetovanje“, moto je Info centra za mlade Oppidum koji već osam godina djeluje u okviru Udruge Oppidum te pruža edukativnu i savjetodavnu potporu mladima u pitanjima vezanim uz studiranje, zapošljavanje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Kontinuitet rada i kvalitetu aktivnosti prepoznaje Središnji državni ured za demografiju i mlade, bez čije bi financijske potpore rad Info centra bio gotovo nemoguć. Projekt „ICM Oppidum“ u 2023. godini ostvario je financijsku podršku Središnjeg državnog ureda u iznosu od 18.581,19 eura čime je omogućen direktan rad s čak 380 mladih osoba s područja Grada Požege i Požeško-slavonske županije. Opći cilj projekta bio je informirati mlade o pravima bitnim za njihov osobni i profesionalni razvoj kako bi ih se osvijestilo i osnažilo za preuzimanje aktivne uloge u društvu i unaprijedilo kvalitetu njihovih života.

Individualnim savjetovanjem te informiranjem koje se provodi u prostorijama Info centra, nezaposlene mlade osobe dobile su podršku prilikom ulaska na tržište rada i osnovne informacije o Mjerama aktivne politike zapošljavanja koje provodi HZZ, poglavito o potporama za samozapošljavanje. Ostvarena je i suradnja s Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) Požega gdje se mladi upućuju na daljnji razvoj profesionalnih predispozicija.

Aktivnosti bi bilo teško provesti bez suradnje sa srednjim i osnovnim školama, u okviru kojih je s učenicima provedeno čak 20 interaktivnih radionica. Maturanti Poljoprivredno-prehrambene škole upoznati su s procesom osnivanja i vođenja OPG-a, kao opcijom samozapošljavanja. Radionicama na temu studentskih prava maturanti četverogodišnjih srednjoškolskih programa pripremljeni su na osnovne zahtjeve studiranja, te informirani o pogodnostima koje mogu ostvariti kao studenti. U suradnji s Eko centrom Latinovac i mladim volonterima koji kod njih borave kroz program Europskih snaga solidarnosti sufinanciran od strane Europske unije, srednjoškolcima su približeni programi mobilnosti te im je pružena potpora u prijavi za sudjelovanje u njima.

Cilj ovogodišnjeg programa djelovanja Info centra bio je i unaprijediti razinu informiranosti i znanja mladih o važnosti tolerancije i nenasilnog rješavanja sukoba, te nužnosti izjednačavanja položaja žena i muškaraca u svim sferama života. Naglasak je stavljen na rad s učenicima osmih razreda osnovnih škola s kojima je provedeno 10 radionica na navedene teme. Kroz foto natječaj mlade se potaknulo da prezentiraju svoje viđenje nenasilnog rješavanja sukoba i rodne ravnopravnosti. Najbolji radovi su nagrađeni, a fotografije izložene u prostoru Info centra i hodniku OŠ “Mladost” Jakšić

Provedbu projekta su podržali partneri iz Kutjevačke udruge mladih kojima je pružena potpora u djelovanju i daljnjem razvoju njihove Info točke za mlade u Kutjevu.

 

Dosadašnji partneri i donatori:
Oppidum podržava i promiče rad sljedećih organizacija:
 • Stjepana Radića 3

  HR – 34000 Požega

  Hrvatska – Croatia

  +385 (0)34 410 157

  info@oppidum.hr

  www.oppidum.hr