ICM Oppidum

 

 

Nositelj: Udruga Oppidum

Partner: Kutjevačka udruga mladih

Trajanje projekta: 1.1.2023.-31.12.2023.

Opći cilj: Informirati mlade o pravima bitnim za njihov osobni i profesionalni razvoj kako bi ih se osnažilo za preuzimanje aktivne ulogu u društvu i unaprijedilo kvalitetu njihovih života

SPECIFIČNI CILJEVI:

 1. Unaprijediti znanja i vještine mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje  pružanjem kvalitetne i individualizirane potpore pri potrazi za poslom te informiranjem o mogućnostima samozapošljavanja i razvoja karijere.
 2. Povećati razinu informiranosti maturanata o studiranju u RH i EU, studentskim pravima i zahtjevima studiranja te  edukacijama i razmjenama mladih u sklopu Erasmus + i ESS programa.
 3. Unaprijediti razinu informiranosti i znanja mladih o važnosti tolerancije i nenasilnog rješavanja sukoba  te nužnosti izjednačavanja položaja žena i muškaraca u svim područjima života.

Aktivnosti:

 1. Individualno savjetovanje i informiranje mladih o tržištu rada, procesu samozapošljavanja i razvoju karijere.
 2. Informiranje mladih o  studentskim pravima i programima mobilnosti – Erasmus + i ESS.
 3. Informiranje mladih o nenasilnom rješavanju sukoba i ravnopravnosti spolova.
 4. Prijenos znanja i osnaživanje Info točke za mlade Kutjevo.

Donator: Središnji državni ured za demografiju i mlade  (Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu – P.2. Lokalni informativni centri za mlade).

Vrijednost projekta: 18.727,19 € od čega su 18.581,19 € sredstva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

Dosadašnji partneri i donatori:
Oppidum podržava i promiče rad sljedećih organizacija:
 • Stjepana Radića 3

  HR – 34000 Požega

  Hrvatska – Croatia

  +385 (0)34 410 157

  info@oppidum.hr

  www.oppidum.hr