Uvod u menadžment volontera

S koordinatoricama i koordinatorima volontera Caritasa požeške Biskupije  u četvrtak 20. listopada 2022. održali smo kratku edukaciju o menadžmentu volontera. Naglasak je bio na zakonskom okviru volontiranja i dokumentaciji potrebnoj prilikom volontiranja s osjetljivim skupinama korisnika. Bilo je zanimljivo i korisno čuti iskustva s terena te specifične situacije s kojima se volonteri susreću prilikom svog angažmana.

Kroz ovu smo aktivnost prošli samo dio ciklusa menadžmenta volontera, a već postoje planovi za nastavak edukacije.

Dosadašnji partneri i donatori:
Oppidum podržava i promiče rad sljedećih organizacija:
 • Stjepana Radića 3

  HR – 34000 Požega

  Hrvatska – Croatia

  +385 (0)34 410 157

  info@oppidum.hr

  www.oppidum.hr