Infokaz

 

Nositelj: Udruga Oppidum

Partneri: Kutjevačka udruga mladih

Trajanje projekta: 1.1.2022.-31.12.2022.

Opći cilj: Unaprijediti kvalitetu života mladih uključivanjem u gospodarske i društvene procese u lokalnim sredinama.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 1. Unaprijediti znanja i vještine mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje  pružanjem kvalitetne i individualizirane potpore pri potrazi za poslom te informiranjem o mogućnostima samozapošljavanja.
 2. Povećati razinu informiranosti maturanata o studiranju u RH i EU, studentskim pravima te zahtjevima studiranja.
 3. Povećati razinu informiranosti mladih o volontiranju u zajednici te mogućnostima koje pružaju Europske snage solidarnosti, te edukacijama i razmjenama mladih u sklopu Erasmus + programa.

Aktivnosti:

 1. Individualno savjetovanje i informiranje mladih o tržištu rada i procesu samozapošljavanja.
 2. Informiranje mladih o njihovim studentskim pravima.
 3. Informiranje mladih o Erasmus + programu, ESS-u i mogućnostima volontiranja u EU.
 4. Osnivanje Info točke za mlade i osnaživanje Kutjevačke udruge mladih za informiranje mladih.

Donator: Središnji državni ured za demografiju i mlade  (Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu – P.2. Lokalni informativni centri za mlade).

Vrijednost projekta: 132.770,00 kn od čega su 131.870,00 kn sredstva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

Dosadašnji partneri i donatori:
Oppidum podržava i promiče rad sljedećih organizacija:
 • Stjepana Radića 3

  HR – 34000 Požega

  Hrvatska – Croatia

  +385 (0)34 410 157

  info@oppidum.hr

  www.oppidum.hr