Institucionalna podrška

Udruga Oppidum je od 1. listopada 2017. korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.  Podrška će se koristiti za postizanje sljedećih strateških ciljeva udruge:

Podrška će se provoditi kroz tri godine do 30. rujna 2020.

Dosadašnji partneri i donatori:
Oppidum podržava i promiče rad sljedećih organizacija:
 • Stjepana Radića 3

  HR – 34000 Požega

  Hrvatska – Croatia

  +385 (0)34 410 157

  info@oppidum.hr

  www.oppidum.hr